Ägg

I våra hyllor finns flera olika sorters ägg. För våra egna varumärken är minimikravet att de färska äggen kommer från frigående svenska höns. Här hjälper vi dig att skilja mellan ägg och ägg.

EU-ekologiska

Höns som lever ekologiskt enligt EU:s regler ska ha tillgång till rastgård utomhus där de kan sprätta jord, picka mask och gömma sig om de vill, när vädret tillåter. 85 procent av fodret är ekologiskt och inga genmodifierade råvaror är tillåtna. Helst ska hönsen äta mat från den egna gården. Ett ägg värpt av en EU-ekologisk höna innehåller mer jod och vitamin B12 än ägg från burhöns. Ett riktigt gott ägg helt enkelt.

ICA I love eco & KRAV-ägg

Ägg från ICA I love eco är KRAV-märkta. Det betyder att hönsen har sittpinne, rede att värpa i och kan gå ut när vädret tillåter för att sprätta jord, picka mask eller gömma sig. Precis som EU-ekologiska höns. Men KRAV-höns har också sandbad att tvätta fjädrarna i och får bara ekologiskt foder. Helst från den egna gården. 

Frigående höns

Frigående höns lever ungefär som de EU-ekologiska, men inomhus. Varje höna har eget svängrum, sittpinne, värprede och ströbad där hon kan putsa fjädrarna. Under våra egna varumärken kommer alla färska ägg från ekologiska eller frigående höns. Vår ambition är också att alla ägg som ingår som en ingrediens i våra egna varumärken ska vara från frigående höns vid utgången av 2020.

Höns i inredda burar

I ICAs centrala sortiment finns inte ägg från höns i inredda burar.