Hantering av trasig lågenergilampa

Här hittar du information om hur du hanterar dina trasiga lågenergilampor.

Information om hur en trasig lågenergilampa ska omhändertas hittar du på Kemikalieinspektionens hemsida kemi.se

När en lampa tänds stiger temperaturen och kvicksilvret förångas, för att till slut fylla lampan med ånga. När lampan efter användning kallnar övergår kvicksilverångan åter till en mer fast form.

Om en kall lampa går sönder sprids kvicksilverinnehållande små partiklar i rummet men kommer rimligen att snabbt falla till golvet tillsammans med de trasiga lampdelarna och eventuellt glaskross. Om däremot en varm lampa går sönder sprids gasformigt, metalliskt kvicksilver i rummets luft.

När en kall lampa går sönder
Samla upp lampresterna med till exempel en bit styvt papper eller kartong och lägg dem i en glasburk med lock. Torka därefter golvet med en fuktig trasa. Lägg sedan även trasan i glasburken, stäng burken och märk den, till exempel med texten ”kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa”. Lämna burken till returhantering som är avsedd för farligt avfall.

Använd inte dammsugare. Det finns en risk för att dammsugaren ytterligare förångar och sprider kvicksilvret i luften. Av försiktighetsskäl tvätta även händerna.

När en varm lampa går sönder
Vädra och lämna rummet i 20-30 minuter. Samla senare upp lampresterna till exempel med en bit styvt papper eller kartong och torka golvet och andra ytor i närheten av den trasiga lampan med en fuktig trasa. Lägg lampresterna i en glasburk med lock. Lägg även trasan i glasburken, stäng burken och märk den, till exempel med texten "kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa". Lämna burken till returhantering som är avsedd för farligt avfall.

Använd inte dammsugare. Det finns en risk för att dammsugaren ytterligare förångar och sprider kvicksilvret i luften. Av försiktighetsskäl tvätta även händerna.

Kvicksilver i lågenergilampor

Här nedan följer ett antal frågor och svar om detta. Du kan också få mer information om detta från kemikalieinspektionen på kemi.se. 

Finns kvicksilver i alla lågenergilampor och lysrör?
Ja, kvicksilver finns i alla märken av lågenergilampor och traditionella lysrör. Kvicksilver behövs för funktionen av dessa.

Alla el-produkter, inklusive lågenergilampor, omfattas av ett EU direktiv, RoHS. Detta direktiv anger gränsvärden för vissa tungmetaller och flamskyddsmedel.

Är kvicksilver farligt för miljön?
Det stämmer att kvicksilver är långlivat i miljön och kan ge skador på djur och människor. Därför är det mycket viktigt att alla lampor, även de som råkar gå sönder, lämnas till en miljöstation eller en återvinningscentral.

Varför tillåts kvicksilver i lågenergilampor?
Myndigheter inom EU gör bedömningen att totalt sett kommer mindre kvicksilver i omlopp med hjälp av lågenergilampor. Orsaken är att en stor källa till utsläpp av kvicksilver idag är förbränning av framför allt fossilt kol för elproduktion. Med äldre belysning med glödlampor sprids mer kvicksilver än genom att gå över till belysning, som drar mindre energi.

Det kvicksilver som finns i lågenergilampor tas om hand genom att de lämnas för återvinning.

Är det farligt att ta om hand en lågenergilampa som gått sönder hemma?
På Kemikalieinspektionens hemsida finns bland annat följande information:

”Inga hälsoeffekter förväntas uppstå vid enstaka exponering för kvicksilver. Men eftersom gasformigt kvicksilver lätt tas upp vid inandning och sedan ansamlas i kroppen ska man av försiktighetsskäl undvika exponering för gasformigt kvicksilver.”


Avfallshantering av lampor

All lampor oavsett om det är en glödlampa, Lysrörslampa eller LED lampa, ska enligt lag återvinnas som elskrot. OBS! Inga lampor får kastas i glasåtervinningen.

ICA är ansluten till Elkretsen som är en icke vinstdrivande organisation med anslutna medlemsföretag. Elkretsen hjälper sina medlemmar att uppfylla kraven på att tillgodose konsumenterna med platser för återvinning. Elkretsen har ett rikstäckande system av återvinningsstationer som samordnas med kommunerna.