Kemiska ämnen

På ICA arbetar vi aktivt med att begränsa användningen av kemiska ämnen som kan vara skadliga för människor och miljö. Våra leverantörer förbinder sig att följa kemikalierestriktionerna genom avtal. Det följer vi upp genom stickprov och inspektioner.

Bisfenol A  – ett omdebatterat ämne

Bisfenol A, som ofta förkortas BPA, är ett hormonstörande ämne som huvudsakligen används som råvara vid tillverkning av plaster (polykarbonat- och epoxyplaster). Vi människor får i oss bisfenol A främst via maten, framför allt från konserverad mat och kött/köttprodukter, samt från papper som används vid utskrifter, exempelvis kvitton. Det är osäkert hur den mängd bisfenol A som människor utsätts för i vardagen påverkar vår hälsa. När bisfenol A kommer ut i miljön så tror man att dess hormonstörande egenskaper kan ha negativa effekter på djurlivet.

Vad säger lagen?

Bisfenol A har varit förbjudet i nappflaskor inom EU sedan mars 2011. I Sverige, Danmark, Frankrike och Belgien är det dessutom förbjudet med Bisfenol A i förpackningar för produkter som riktar sig till barn under tre år. I övrigt är det tillåtet att använda BPA i livsmedelsförpackningar, men det finns ett gränsvärde på 0,6 mg/kg, det vill säga den mängd Bisfenol A som högst får vandra över till ett kilo livsmedel. EUs kemimyndighet EFSA har slagit fast ett maxvärde för ett dagligt intag av Bisfenol A på 50 mikrogram per kilo kroppsvikt och dag. Värdet är satt med en säkerhetsfaktor på 100 gånger.

Vad gör ICA?

ICAs ambition är att steg för steg fasa ut förpackningar som innehåller bisfenol A. Vår målsättning är att ha fasat ut bisfenol A i förpackningsmaterial som är i kontakt med livsmedel redan 2016.

ICA har sedan flera år fasat ut bisfenol A i kassakvitton, nappflaskor och andra barnprodukter. Likaså har ämnet fasats ut från förvaringsburkar av plast samt i ett antal förpackningar, där kartongförpackningar används istället för den traditionella konserverburken, exempelvis för olika sorters bönor, krossade och passerade tomater och ett flertal pastasåser. ICAs egen tonfisk finns också i en ny, innovativ förpackning, en vakuumförpackad påse utan bisfenol A som dessutom är mer effektiv ur transportsynpunkt. Under 2014 lanserades även ICAs egna ekologiska fruktmellisar i samma typ av bisfenol A-fria förpackning samt ICA Rökta musslor i vitlöksolja i en helt ny typ av plastförpackning fri från bisfenol A.