ICAs etiska ärtor utvecklade jordbruket i Guatemala

I byn Xetinamit på höglandet i Guatemala byggdes nya vattenledningar för fullt. Projektet var en del av ICAs hållbarhetsarbete. Ett mer utvecklat jordbruk gav människorna där bättre förutsättningar att hjälpa sig själva till en bättre framtid. 

Projektet i byn Xetinamit startades 2015 och pågick till oktober 2017. Det drevs i samarbete med den holländska biståndsorganisationen IDH samt leverantören Nature´s Pride.

puffbild-etiska-artor-3-600x350

Etiska ärtoretiska-artor-bildtext-bild

Ärtorna i den här förpackningen gav stöd till ICAs projekt inom hållbar handel i Guatemala, trots att de kommer från andra delar av världen. Det var ett sätt för oss att över tid hjälpa mayaindianerna i projektet att utveckla sitt jordbruk. För varje såld förpackning skänkte ICA pengar till projektet.