ICAs etiska ärtor utvecklar jordbruket i Guatemala

I byn Xetinamit på höglandet i Guatemala byggs nya vattenledningar för fullt. Projektet är en del av ICAs hållbarhetsarbete. Ett mer utvecklat jordbruk ger människorna där bättre förutsättningar att hjälpa sig själva till en bättre framtid. 

Projektet i byn Xetinamit startades 2015 och pågår fram till 2018. Det drivs i samarbete med den holländska biståndsorganisationen IDH samt leverantören Nature´s Pride.

puffbild-etiska-artor-3-600x350

Etiska ärtoretiska-artor-bildtext-bild

Ärtorna i den här förpackningen stödjer ICAs projekt inom hållbar handel i Guatemala, trots att de kommer från andra delar av världen. Det är ett sätt för oss att över tiden hjälpa mayaindianerna i projektet att utveckla sitt jordbruk. För varje såld förpackning skänker ICA pengar till projektet.