ICA Student

Hemförsäkring

I vår studentanpassade hemförsäkring ingår bland annat ”drulle”, olycksfallstillägg och reseförsäkring. De saker som du har hemma försäkras till ett värde av 200 000 kronor eller 300 000 kronor om du är sammanboende.

Kostnad

Försäkringen kostar 89 kronor per månad. Är du sammanboende* med någon så kostar försäkringen 129 kronor per månad för er två. Summan dras direkt från ditt konto i ICA Banken den 28:e varje månad.

ICA-bonus på hela försäkringskostnaden

Du får ICA-bonus på hela försäkringskostnaden om du har ICA Försäkrings hemförsäkring för ICA-studenter.

Teckna försäkringen

Du kan kryssa i att du vill ha hemförsäkringen när du ansöker om ICA Student. Om du redan är ICA-student och vill lägga till försäkringen kan du teckna den genom att trycka på knappen nedan, eller genom att ringa ICA Banken på 033-47 47 90 (tryck 3 för försäkringar).

Teckna hemförsäkring för ICA Studenter här!


 Det här ingår i hemförsäkringen

 • Lösöre upp till 200 000 kronor och 300 000 kronor om du är sammanboende*
 • Reseförsäkring som gäller 60 dagar i hela världen
 • Ersättning vid inbrott, stöld, överfall, brand och vattenskada
 • Ansvarsförsäkring och rättsskydd
 • Allriskförsäkring ("drulle") som ersätter otursskador på dina saker,
  upp till 30 000 kronor
 • Olycksfallstillägg


Det här kan du lägga till

 • Rese Plus
 • Hem Plus 
 • Bostadsrättsförsäkring, för dig som äger en bostadsrätt
 • Golftillägg som skyddar din golfutrustning

Villkor


Skadeanmälan


Servicekort att ta med på resan

Fyll i, skriv ut och ta med sevicekortet när du ska resa utomlands. Kortet fungerar som ett intyg på att du har ett reseskydd. Glöm inte att spara kvitton på alla utlägg som du vill ha ersättning för.


* Med sammanboende avses make/maka, sambo eller registrerad partner som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.

ICA Försäkring AB, org nr 556966-2975. Postadress: 504 82 Borås. Besöksadress: Lagercrantz plats 3, Borås. Tel kundservice/skadeservice: 033-47 47 90. E-post kundservice: forsakring@ica.se. E-post skadeservice: skador.forsakring@ica.se. Information om ICA Försäkring och dess verksamhet finns på vår hemsida: www.icaforsakring.se. ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

Försäkringsgivare är Moderna Försäkringar, Sveavägen 167, Box 7830, 103 98 Stockholm, www.modernaforsakringar.se, org.nr 516404-8662, filial till Tryg Forsikring A/S, Erhvervs- og Selskapsstyrelsen, CVR-nr 24260666, Klausdalsbrovej 601, DK 2750 Ballerup