Tillsammans för ett schysstare Västerås

16 ICA-handlare i Västerås har gått ihop med Västerås SK för att stötta Schysst framtid – ett projekt som vill minska utanförskap, rasism och missbruk hos barn och ungdomar.

VSK Bandy och VSK Fotboll har tidigare varit involverade i Schysst framtid, men det stod och vägde om föreningen skulle fortsätta med arbetet, där bland annat spelare är ute i skolorna och talar om mobbning, alkohol och rasism. Tack vare ICA-handlarna i Västerås fortsätter nu arbetet i minst tre år till. För dem är det en möjlighet att bidra till ett bättre samhälle, med ökad mångfald och gemenskap.

Vad innebär projektet Schysst framtid?
Som ett led i jubileumsaktiviteterna ICA 100 år och framåt stöttar 17 ICA-handlare i Västerås projektet Schysst framtid, i samarbete med VSK Bandy och VSK Fotboll. 

Projektet syftar till att skapa positiva vanor hos barn och ungdomar för, att få dem att avstå från droger och alkohol och inte delta i mobbing och rasism. 

Frågorna diskuteras vid besök hos skolklasser. Besöken avrundas med att eleverna får skriva ett kontrakt med sig själva om att inte bruka alkohol eller droger, att inte mobbas eller använda våld och att inte klottra, vandalisera eller skräpa ner.