Sömnserien del 4

För lite sömn –

så påverkas kroppen

Övervikt, diabetes, ökad inflammation, depression, alzheimer, multipel skleros och cancer – att sova dåligt i långa perioder kan få stora konsekvenser för din hälsa. Detta är del 4 av 5 i en serie om sömn.

Publicerad den 19 juli, 2015.

Att under en kort period nagga på antalet sömntimmar är sannolikt helt ofarligt. Om du däremot sover dåligt i veckor – kanske månader och år – kan din fysiska och mentala hälsa påverkas starkt negativt. Sömnbrist har bland annat kopplats till övervikt.

– Sömnbrist kan orsaka en minskning av mättnadshormonet leptin och en ökning av hungerhormonet ghrelin. När du inte sover tillräckligt blir du också mer benägen att äta energirik, fet och onyttig mat. Dessutom störs ämnesomsättningen, vilket gör att du lättare går upp i vikt, berättar Jonathan Cedernaes, läkare och sömnforskare på Uppsala universitet.

Sömnbrist ökar också risken för diabetes typ 2.

– Sömnbrist eller sömn som inträffar fel tid på dygnet, till exempel vid skiftarbete, försämrar kroppens förmåga att hantera blodsockret och att svara på insulin, förklarar Jonathan Cedernaes.

Ökad risk för alzheimer

Sömnbrist gör även att vi blir sämre på att hantera vanliga virus och infektioner, samtidigt som inflammationsprocesserna i kroppen ökar och immuncellerna inte fungerar lika effektivt som annars.
 
– Forskning har kopplat sömnbrist till en ökad risk för inflammatoriska sjukdomar, såsom tarmsjukdomar och multipel skleros.

Vårt minne och vår förmåga att lära oss nya saker påverkas också av sömnbrist.

– Under natten går hjärnan igenom det som har hänt under dagen. Det skapas nya hjärnceller, även nya kopplingar mellan cellerna. Sover du inte tillräckligt kan du få svårare att minnas och lära dig nya saker. Omvänt betyder det att sömnen är betydelsefull för att göra exempelvis faktaminnen mer stabila. Forskningen tyder även på att hjärnan rensas från giftiga substanser när vi sover, däribland en substans som kan öka risken för demenssjukdomen alzheimer.

Sova för mycket också en risk

Att sova för mycket kan också vara skadligt för kroppen. 

– För mycket sömn kan öka risken för diabetes typ 2 och sjukdomar som drabbar hjärnan. Varför det är så är inte helt klarlagt, men det kan bero på att ett onormalt långt sömnbehov speglar underliggande sjukdomar eller sociala besvär, säger Jonathan Cedernaes.

Sömnbrist kan även leda till nedstämdhet och depression. USA:s folkhälsomyndighet har även angett skiftarbete – vilket ofta har en starkt negativ inverkan på sömnen – som en cancerframkallande faktor. 

Läs del 1 - Vilken sömntyp är du

Läs del 2 - Så mycket sömn behöver du

Läs del 3 - Tv och mobilen gör det svårare att somna

Läs del 5 - Så sover du bättre