Börja träna!

Svenskar - inte så

aktiva som vi tror

När det gäller motion pendlar vi svenskar mellan två extremer: vi tränar hårt eller sitter stilla. Den gyllene medelvägen – vardagsmotion – är vi däremot dåliga på.

Under senare år har intresset för motionslopp fullkomligt exploderat! Vi springer, simmar, cyklar och skidar både oftare och längre. Extrema aktiviteter som triathlon och ultramaraton blir också allt vanligare. För att inte tala om intresset för att träna på gym.

– Det mesta talar för att vi ägnar oss mer åt schemalagt idrottande än någonsin. I den så kallade Eurobarometern, där tusentals européer intervjuas om sina vanor när det gäller fysisk aktivitet, uppgav drygt 90 procent av de intervjuade svenskarna att de idrottade eller motsvarande, berättar Mats Börjesson, hjärtläkare och professor i idrott inriktning folkhälsa på Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH).

Sitter alldeles för mycket

Man skulle kunna dra slutsatsen att vi svenskar är ett av Europas mest aktiva folk, men så är inte fallet.   

– I Sverige har vi en hög utbildningsnivå och många kontorsarbetare. Det avspeglas i människors aktivitetsmönster, med många som tränar och idrottar, men också är mindre aktiva i vardagen och sitter stilla mycket. Faktum är att vi svenskar är ett av de folk i Europa som sitter stilla allra mest, säger Mats Börjesson.

Behöver vardagsmotionera mera

I länder med andra kulturella och socioekonomiska mönster är trenden den omvända. 

– Där ser man fler som är aktiva i vardagen och som inte sitter lika stilla på arbetet.  Samtidigt ägnar de sig mindre åt schemalagd träning, berättar Mats Börjesson.

Summa summarum är att vi svenskar inte är tillräckligt fysiskt aktiva. 

– Det bästa är om vi bibehåller vår höga schemalagda träningsnivå, men kompletterar den med mer vardagsmotion. Ett tips är att ställa bilen och promenera och cykla i stället. Vi behöver också sitta stilla i mindre utsträckning. Vår hälsa har mycket att vinna på att vi rör oss mer, avslutar Mats Börjesson.