Må-bra-tips

Lyckoträning

Vad är egentligen lycka? Och kan man träna på att bli gladare? Lyckoforskaren Filip Fors har svar på frågorna.

Alla har vi nog olika bilder av vad lycka står för. Men genom studier har forskare hittat olika faktorer som påverkar vår lyckonivå. Filip Fors jobbar på Sociologiska institutionen på Umeå universitet och forskar om vad lycka innebär och hur vi kan uppnå den.

– Vi forskare skiljer på hur bra man mår i vardagen och hur tillfreds man är med hela sitt liv, säger Filip Fors.

Att ha en bra materiell standard och att miljön omkring en fungerar påverkar självklart hur vi mår känslomässigt, men det är även viktigt att känna sig levande och att ha tid för familj och vänner.

– Vi kanske tror att vi blir lyckligare av att kunna köpa fina saker men forskningen visar att upplevelser ger oss en bättre lyckokick förklarar Filip Fors.

Till viss del är vår lycka och vårt välbefinnande styrt av genetiska faktorer. En del personer har anlag för att oroa sig och andra ser mer optimistiskt på tillvaron och fokuserar inte lika mycket på de svårigheter de möter i vardagen. Är du utåtriktad och har ett rikt socialt liv har du också större chans att må bättre än om du är en inåtvänd ensamvarg. Om man känner sig låg och deprimerad kan det vara en bra medicin att träffa några vänner.

Jobba med målfokus.

Men även om du är född pessimist går det att träna på att bli lyckligare. Mental träning är ett bra knep liksom att jobba med målfokus. Forskning visar nämligen att personer som sätter upp mål mår bättre än de som inte gör det.

– Det viktigaste är dock inte att nå sina mål. Det har visat sig att det är viktigare för oss att känna att vi kommer närmare målen än att verkligen uppnå dem, säger Filip Fors.

Att vara samvetsgrann, handlingskraftig och hjälpsam är andra faktorer som påverkar våra lyckokänslor. Något så enkelt som att vara snäll och generös mot sina medmänniskor ger full pott på lyckobarometern. Filip Fors tipsar också om att skriva tacksamhetsdagbok. På så vis tränar man hjärnan att fokusera på det som är positivt.     

– Många av oss har en tendens att ta bra saker för givet. Genom att skriva ner saker man är tacksam över kan man faktiskt känna sig lyckligare!

Text: Jessica Johansson, den här artikeln har också publicerats i Cura-apotekets tidning För hela livet nr 1/2015.