Hoppa till sidans innehåll

Börja träna!

Motion – bästa

skyddet mot stress

Studie efter studie visar samma sak: Fysisk aktivitet är det överlägset bästa sättet att förebygga och behandla stressjukdom.

Börjesson är hjärtläkare och professor i idrott, inriktning folkhälsa, på Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH). Han menar att det finns ett väldigt tydligt samband mellan inaktivitet och stress.

Fysisk aktivitet är det överlägset bästa sättet att förebygga stress. Det är också den bästa behandlingen för personer som har drabbats av stressjukdom, säger Mats Börjesson. 

Samma reaktion på psykisk och fysisk stress 

Människans stressystem är ett överlevnadssystem. När stenåldersmänniskan mötte ett fysiskt hot, reagerade kroppen med att sätta sig i högsta beredskap. Här gällde det att strida eller fly! Pulsen gick upp, blodtrycket ökade och stresshormoner pumpades ut i kroppen.

– Kroppen reagerar exakt likadant på psykisk stress. Vi kan ju sitta i en bilkö och få handsvett och hjärtklappning, säger Mats Börjesson.

Men hur kan då träning dämpa kroppens stressreaktioner?

– Jämfört med en otränad person har en vältränad person lägre vilopuls och lägre puls vid jämförbar belastning. Personen har även lägre nivåer av stresshormoner. Reaktionerna vid ansträngning är helt enkelt mildare, även i psykiskt stressande situationer.

Skyddet mot stress behöver stärkas

Stressdebatten har stort fokus på att ta bort stressorer, det vill säga faktorer som gör oss stressade. Vi uppmanas att inte jobba så mycket, stänga av våra mobiltelefoner, sänka våra ambitioner på alla plan. Mats Börjesson anser att den synen är för ensidig, att vi även bör fokusera på skyddet mot stress.

Skyddet mot stress är klenare i dag än förr. Mormor och farmor var starkare och hade bättre kondis, de klarade av stressade situationer. Så i stället för att bara fokusera på vad vi kan ta bort från våra liv, så bör vi fokusera på hur vi kan lägga till träning.

Mats Börjesson poängterar att man inte behöver vara någon toppidrottsman för att stressymptomen ska mildras.

Behöver inte vara någon toppidrottsman

– Det räcker att gå från otränad till mindre otränad för att se en positiv effekt. Rekommendationen är medelintensiv aktivitet, det vill säga aktivitet där du är andfådd men fortfarande kan prata, 150 minuter i veckan. Sprid ut aktiviteten, så att du rör dig en halvtimme om dagen, fem dagar i veckan, råder Mats Börjesson.