Hoppa till sidans innehåll

Framtidsrapporten

Hur kommer samhället att se ut nästa sekel? Och hur kommer det påverka vad vi äter? För att ta reda på mer har vi tagit fram rapporter sedan 2017 med hjälp av forskare, experter och entreprenörer för att undersöka vad de tror om framtidens mat och matproduktion.

2021

Konsumenten och den växtbaserade maten 2025

Hur kan omställningen till ett hållbart matsystem snabbas på? I årets framtidsrapport ”Växa Tillsammans - konsumenten och den växtbaserade maten 2025” undersöks trender och drivkrafter kring framtidens mat. Rapporten identifierar tre vägar framåt: möjligheten för små producenter att skala upp, lokala ekosystem och samverkan och öppen innovation.

Läs Framtidsrapporten 2021 här

 

2020

Matrevolutionen
– ett hållbart matsystem för framtida generationer

Det finns en stor klimatpotential i att skapa ett hållbart matsystem. Den här rapporten är en sammanställning av befintliga vetenskapliga rapporter och intervjuer med experter för att indentifiera de tre förändringsområden med störst potential att göra skillnad och påskynda omställningen till ett hållbart matsystem för svensk matkonsumtion. Omställningen till ett hållbart matsystem är angeläget för alla aktörer och det börjar bli ont om tid. Den här rapporten presenterar resultat och bjuder in till dialog.

Läs Framtidsrapporten 2020 här 

 

2019

Klyftor, stress & bakterier
– våra tre störta hälsoutmaningar och möjligheter 2025

Vi har försökt definiera de tre viktigaste hälsofrågorna som Sverige står inför. Efter omfattande research och en stor mängd intervjuer med forskare och experter pekar vi nu ut hälsoklyftorna, stressen och bakterierna som de tre viktigaste framtidsfrågorna inom hälsa.

Läs Framtidsrapporten 2019 här

 

2018

Lycka, data, mening – konsumenten 2030

I den här rapporten försöker vi förutspå hur världen kan se ut år 2030 ur konsumenternas perspektiv och vad vi kommer att konsumera i framtiden. Rapporten bygger på ett 50-tal expertintervjuer - med forskare futurister och entreprenörer – ett 30-tal externa rapporter, ett 100-tal artiklar och flera interna workshops. Vi har också gjort en undersökning med 2000 respondenter för att se vad svenskarna i allmänhet tror och vi har kartlagt vad start-up-företagare i Sverige tror om framtiden.

Läs Framtidsrapporten 2018 här

 

2017

100 år och framåt

I en helt ny framtidsrapport, ”100 år och framåt”, har ledande forskare, experter, matinnovatörer och hållbarhetsexperter från bland annat NASA, Sveriges Lantbruksuniversitet och Oxfords universitet intervjuats om framtiden. Deras visioner har formulerats till fem framtidsscenarion, där varje scenario visar att vi kommer behöva göra stora förändringar av vår livsstil och matvanor. Kanin, majrova, larvpulver och frystorkade grönsaker är några av de produkter som kommer stå på våra inköpslistor i framtiden enligt rapporten.

Läs Framtidsrapporten 2017 här