Extra tuggummi i samarbete med SOS Barnbyar

Varje tugga gör skillnad

Extras mission är att göra en verklig skillnad för tandhälsan i världen. Med din hjälp ska Extra ge 16 000 barn i Ghana utbildning om tandvård och en egen tandborste. Att sprida vanan att på ett enkelt sätt ta hand om sina tänder. Ju mer Extra tuggummi du tuggar, desto fler barn kan få hjälp.

Extra tuggummi i samarbete med SOS BarnbyarVarje Tugga Gör Skillnad är ett upprop till Sverige att tugga mer Extra. Inte bara för att det skyddar våra egna tänder från karies, utan för att utsatta barn i Ghana, genom SOS Barnbyar, ska få lära sig samma goda vana som vi lärde oss av våra föräldrar.

60-90% av världens skolbarn lider av karies, något som helt kan förebyggas genom tillgång till, och kunskaper om, tandvård.

Under vecka 40–49 2013 skänker Extra ett öre till SOS Barnbyar varje gång du tuggar ett tuggummi från Extra. Pengarna går till SOS Barnbyar i Ghana för att främja tandhälsan hos barn i utsatta områden genom att erbjuda utbildning, utbildningmaterial och tandvårdskit.

SOS Barnbyar i Ghana

Drygt en miljon barn i Ghana har förlorat en eller båda föräldrar, 160 000 av dem på grund av aids. Dessa barn är särskilt utsatta för barnarbete och människohandel, något som utgör allvarliga problem i landet. Majoriteten av människohandeln drabbar fattiga barn från landsbygden.

SOS Barnbyar har funnits i Ghana sedan 1970, och 1974 öppnade den första barnbyn i Tema nära huvudstaden Accra. Idag driver SOS Barnbyar sammanlagt fyra barnbyar, två ungdomsboenden, fyra förskolor, sju grundskolor, två yrkesskolor, fem sociala center och fyra medicinkliniker i landet.

Här är några bilder från verksamheten i Ghana som kommer att få ta del av insamlingen från Extra tuggummi.

Extra tuggummi i samarbete med SOS Barnbyar
Skolbiblioteket i en av SOS Barnbyars barnbyar i Ghana.

Extra i samarbete med SOS Barnbyar
Skolgården ger rum för mycket lek och stoj.

Extra i samarbete med SOS Barnbyar
SOS Barnbyar bedriver även förskoleverksamhet för att också de minsta ska få en god start.

Extra i samarbete med SOS Barnbyar
Ungdomar får en ny chans tack vare utbildning. Ofta i kombination med praktisk yrkesutbildning som ger goda möjligheter till arbete.

Extra i samarbete med SOS Barnbyar
Byns skola förstördes i en naturkatastrof. Från ung till gammal, alla är väl medvetna om vikten av utbildning för Ghanas framtid. Bänkarna och svarta tavlan flyttade ut i det fria så att skolverksamheten kan fortgå.