Miljö i butik

vete

Miljö i butik

Vi är en svanencertifierad butik och jobbar dagligen med att:

  • Ha ett tillräckligt brett sortiment av miljömärkta och ekologiska varor
  • Kylar och frysar täcks över när butiken är stängd
  • Transporterna är miljöanpassade och belysningen energisnål
  • Avfallshanteringen är effektiv
  • Personalen arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan i alla led