Vårt engagemang: Schysst framtid

Mangfald_Toppbild_Undersida_700x283px

Vårt engagemang: Schysst framtid

ICA-handlare har engagerat sig i samhället, både lokalt och nationellt i 100 år. I samverkan med 16 andra ICA-handlare i Västerås, idrottsföreningar och skola, vill vi bidra till ett schysstare Västerås för barn och ungdomar.

2017 är ett viktigt år för hela ICA men speciellt för oss handlare i Västerås eftersom ICA grundades här.  Vi vill inte bara fira det som varit utan också ge någoting tillbaka till samhället.

ICA-handlarna i Västerås har därför gått samman för att stötta Schysst Framtids skolprojekt som handlar om att motverka mobbning och utanförskap hos barn och ungdomar. I projektet åker pedagoger och idrottsledare från VSK Bandy och VSK Fotboll ut i skolorna för att träffa elever från årskurs 6 och prata om ämnen som utanförskap, mobbning, rasism, droger, hälsa, kost, och motion.

Vi är igång sedan årsskiftet och har en arbetsgrupp och en aktivitetsplan. I arbetsgruppen finns ICA-handlare, idrottsledare och pedagoger från idrottsföreningarna som planerar föreläsningsämnen och följer upp projektet varannan månad. Vi ICA-handlare bidrar med mellanmål och frukt till ungdomarna under träffarna och i den mån det är möjligt följer vi med ut till skolorna för att bygga relationer med eleverna.

Vi tycker det är viktigt att visa ungdomarna att någon engagerar sig i de här frågorna, och responsen från eleverna har varit positiv. Vi handlare arbetar redan förebyggande på olika sätt i vår vardag, men vi ville göra en långsiktig sak gemensamt. Våra tidigare projekt bevisar att det går att förändra destruktiva beteendemönster hos ungdomar genom att fånga upp dem tidigt och få dem att känna sig inkluderade i samhället. De nästkommande tre åren stöttar ICA-handlare i Västerås Schysst Framtid och vår ambition är att fortsätta efter det.