Färskvarugaranti

Färskvarugaranti

Vi på ICA Västermalmsgallerian är stolta över att kunna erbjuda våra kunder färskvaror utöver det vanliga! Det innebär dels att vi jobbar med en bredd och ett djup i vårt sortiment utöver det vanliga – men framförallt med kvalité utöver det vanliga. För att upprätthålla detta arbetar vi systematiskt med fräschören på våra färskvaror, men ibland händer det att varor som inte håller måttet når er kunder – och då tar vi vårt ansvar!

När ni har köpt en dålig vara så ersätter vi er dubbelt upp för besväret – vi kallar det färskvarugaranti.

Färskvarugarantin gäller under förutsättning:

  • Att du uppvisar köpekvittot tillsammans med den dåliga varan i butiken
  • Har varan sannolikt blivit dålig efter att du har köpt varan, så gäller inte färskvarugarantin. 
  • Det framgår av namnet att färskvaror har en kort hållbarhetstid, därför ska du så snart du upptäcker bristen på varan komma till butiken och visa upp den. 
  • Om färskvaran är en kylvara så får inte kylkedjan varit bruten mer än ett par timmar. 
  • Om det är sannolikt att varans kvalité var dålig innan den nådde butiken kommer ett kvalitetsärende att upptas. Då kommer vi att bakspåra varans väg till butiken via leverantörer och producenter. Om detta är fallet för dig så kommer du inte att få ersättning direkt på plats i butiken då grundorsaken till kvalitetsbristen är okänd. Vi kommer att ta dina kontaktuppgifter och hålla kontakten med dig under ärendets gång.
  • Det är våra kassaledare och driftledare på plats i butiken som avgör huruvida butiken orsakat kvalitetsbristen hos den dåliga varan eller ej. 

Om du inte är nöjd med bemötandet från vår personal så är du varmt välkommen att kontakta butikschefen via mejl på: sebastian.pethrus@supermarket.ica.se

Varukategorier där Färskvarugarantin gäller