Samarbeten. Lokalproducerade produkter

narodlatlokar

Samarbeten. Lokalproducerade produkter

Eftersom vi finns på Österlen och bygden sedan generationer präglats av tradionellt lantbruk och djurhållning med stor yrkesstolthet, känns det naturligt för oss att värna om lokalproducerade produkter.

Samarbete

Vi har samarbete med Bondens bästa, som producerar griskött, och Limosinföreningen, som producerar nötkött. Båda är lokala leverantörer och borgar för mycket hög och jämn kvalité och vi är stolta över att kunna erbjuda detta kött.

Lokala producenter

  • Spettkakor
  • Gunnarshögs rapsoljeprodukter
  • Hörup Svamp
  • Potatis
  • Sparris
  • Svagdricka Tomelilla