Policy

Policy

Vi engagerar oss i viktiga sociala frågor genom att vara en aktiv och långsiktig samarbetspartner och sponsor. Sponsringen ska bedrivas så att anställda och kunder känner sig engagerade och delaktiga i sponsringsaktiviteterna. Vi är en synlig och affärsmässig sponsor, ofta huvudsponsor. Sponsringen sker huvudsakligen i samarbete med organisationer med engagemang i barn, ungdomar och motionsidrott samt är utvecklande för regionen vi verkar i. Idrottssponsringen synliggör vårt engagemang i de breda, folkliga idrotterna, med särskild tonvikt på idrottens betydelse för ungdomars normer, värderingar och goda vanor. Sponsringen skall prioritera samarbetet med oss på Odenhallen. Den är fokuserad på lag och gemenskap.

I praktiken

  • Om möjligt delta själva i aktiviteten eller med vår personal, exponera vårt varumärke på evenemanget så att vi uppfattas som en stor samarbetspartner, hitta lösningar där vi bidrar till ett bättre evenemang.
  • Vi väljer i första hand idrotter som Fotboll, Innebandy, Skidor och Löpning.
  • Vi vill skapa relationer med traktens ungdomar och uppmuntra till gott beteende.
  • Vi strävar efter att utbilda våra samarbetspartners i vikten av att göra affärer lokalt och att samarbete är ömsesidigt.
  • Vi avstår från att stötta individuella personer.

Skicka in din ansökan