PUL

ICA Supermarket Gnosjö

33530 GNOSJÖ

Besöksadress
Köpmansgatan 21
Telefon
0370-332590
E-post
peter.norin@supermarket.ica.se
Org. nr.
5562033562
Momsreg. nr.
SE556203356201

Referens: PUL - Personuppgiftslagen, 1998:204

PUL syftar till att skydda enskilda individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela samhället och för verksamhet som bedrivs såväl av myndigheter, företag och enskilda individer.

Dina personuppgifter är alltid skyddade. ICA värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss och följer naturligtvis de lagar och regler som finns t ex  personuppgiftslagen och regler om banksekretess för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

ICA Banken behandlar Kontohavares personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter samt för att genom marknadsföring lämna information om egna, koncernens ICA ABs, samt särskilt utvalda samarbetspartners varor och tjänster. När personuppgifter lämnas ut för behandling för Bankens räkning görs det enligt särskilt avtal med sekretessåtagande.

Uppgifter som ej omfattas av banksekretess behövs även för att ICA och din ICA-butik genom reklam och på andra sätt ska kunna lämna mer personliga erbjudanden och bättre service.

Du kan naturligtvis få information om vilka uppgifter om dig som ICA behandlar och även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska behandlas eller användas för direkt marknadsföring.

För mer information om ICAs behandling av dina personuppgifter, kontakta ICA Banken på telefon 033-47 47 90, öppet vardagar 8-18.