Våra engagemang:

bild3

Våra engagemang:

Alla på banan!

I takt med teknikens utveckling har barn blivit mer inaktiva. Genom att låta andraklassare få testa på tennis hoppas vi kunna inspirera till en mer aktiv och lekfull vardag.

Alla på banan är ett återkommande projekt där vi tillsammans med Ekerö tennisklubb erbjuder gratis tennis till alla andraklassare i kommunen. Det är lekfulla och roliga tennisövningar med fokus på bollhantering, rörelse och koordination. Det finns flera tränare på plats och utrustning till alla.

Alla som deltagit får efter avslutat pass erbjudande om att spela ytterligare två timmar gratis med tränare i hallen. De barn som därefter vill fortsätta spela tennis erbjuds att börja spela i den ordinarie verksamheten som kallas ”Tenniskul”.  

Genom rörelse och lek i grupp bygger barnen en starkare gemenskap samtidigt som de får röra på sig och göra något de tycker är kul. Vi tror att Alla på banan kan leda till förbättrade idrottsmöjligheter för barnen då vi värnar om allas rätt att delta. Det är också ett sätt för oss att öka samarbetet mellan skolorna och kommunen.

Vi vill att fler barn framöver ska få möjlighet att delta och genom vårt engagemang kan vi vara med och säkerhetsställa att verksamheten utvecklas varje år. 


Barnens ö

Barnens ö är en del av Väddö i Stockholms skärgård. Här har barn och unga varit på kollo i över 100 år. För att kolloverksamheten ska kunna leva vidare och utvecklas behövs det löpande underhåll av de fina trähusen och där vill vi gärna hjälpa till.

Barnens ö är lite av ett kulturarv. Området är stort med över 40 hus med 1 200 bäddar. Varje sommar kommer 4000 barn hit och får möjlighet att uppleva nya saker och få massor av nya kompisar.  Vi tror det kommer att behövas mer kolloverksamhet i framtiden, dels för att koppla ihop stad och land och dels för att bidra till ökad integration. 

Det finns idag ett stort behov av att renovera de fina trähusen. Därför har vi startat upp ett samarbete tillsammans med Stockholm stad, Stiftelsen Barnens ö och ICA Stiftelsen där vi ska samla in pengar som kan gå till detta arbete. Vi vill ge fler barn möjlighet att åka på kollo och genom vårt engagemang kan vi vara med och säkra verksamheten för framtiden och se den utvecklas. 

Barnens ö ligger oss också lite extra varmt om hjärtat eftersom deras värderingar går hand i hand med våra. Samtidigt som barnen har mycket roligt lär de sig respektera andra och får känna trygghet och gemenskap. 

Läs mer om verksamheten Barnens ö.banner_ica100