Vår butik är kvalitetscertifierad

Vår butik är kvalitetscertifierad

Hej, hos oss är det viktigt med kvalitet! Vi är stolta över att vår butik är kvalitetscertifierad enligt en opartisk revidering och certifiering av tredjepart.

Kvalitetsansvarig i vår butik

Hej, jag heter Linda och är ansvarig för egenkontrollen på ICA Supermarket Knalleland. Det är jag som ser till att alla i butiken följer våra högt uppställda kvalitetsregler!

En viktig del i mitt arbete är att se till att alla leveranser kontrolleras. Till exempel kollar vi noga temperaturen på alla kylvaror och allt kött som kommer hit. Att kylan hålls under hela transporten är mycket viktigt!

Vid uppackning av torrvaror kontrollerar vi också att inga förpackningar skadats under transporten och att allt är fint på hyllorna. Kort sagt, så jobbar jag för att du ska kunna handla tryggt här i butiken!

Några exempel på viktiga rutiner i vårt kvalitetssystem

 • Datum och tider

  Det är viktigt att rengöra all utrustning regelbundet. Därför innehåller våra
  renhållningsrutiner inte bara hur allt ska rengöras, utan också av vem, hur ofta och hur det ska kontrolleras.

 • Temperatur – frys

  Kvaliteten kan bara garanteras om fryskedjan är intakt. Därför övervakas frysdiskarna så att de alltid håller minst -18°C. I öppna frysdiskar lastar vi inte högre än att även det som ligger överst håller minst -18°C.

 • Temperatur – kyl

  Alla färskvaror kräver kyla, därför kontrollerar vi regelbundet våra kyldiskar. Vi kontrollerar också att kylvaror har rätt temperatur när de anländer från leverantören, annars returneras varorna.

 • Hygien och renhållning

  Utrustningen vi använder är lätt att göra ren. Särskilt viktigt är rena knivar och skärbrädor. Likaså rena händer – handhygien ingår i våra rutiner och vi använder alltid plasthandskar när vi hanterar oförpackade livsmedel.

 • Utbildning

  All vår personal har utbildning i livsmedelshygien och de som hanterar oförpackade livsmedel har en fördjupad utbildning. I butiken finns dessutom en person som är ansvarig för vårt kvalitetssystem och kvalitetsarbete. Kvalitetsansvarig är Linda Hjalmarsson.

 • Dokumentation

  Alla kontroller är dokumenterade så att vi kan gå tillbaka i papperen. Vi arkiverar även all dokumentation från våra leverantörer, så att vi alltid kan spåra varje livsmedel minst ett steg tillbaka i kedjan.

 • Hantering och märkning

  Vi har rutiner för att rätt information såväl vad gäller ursprung, som datum och innehåll följer med produkten hela vägen ut i hyllan. På oförpackade produkter finns korrekt ingrediensförteckning tillgänglig. 

Dina synpunkter

Att vi har stort fokus på kvalitet betyder också att vi hela tiden vill bli bättre. Har du frågor om hur vi arbetar i butiken med kvalitet så är du hjärtligt välkommen att antingen mejla mig eller så "haffar" du mig i butiken! Vi tar gärna emot dina idéer och synpunkter:

Epost:  linda.hjalmarsson@supermarket.ica.se
Telefon: 033-21 13 06

Säkra leverantörer

För oss på ICA är förtroende viktigt. Vi vill att våra kunder kan vara säkra på att få bra varor hos oss. Därför ställer vi krav på alla våra leverantörer och deras underleverantörer.

Produktkvalitet

På ICA jobbar märkningsexperter som granskar alla våra ingrediensförteckningar och annan förpackningsinformation så att de uppfyller lagstiftning och ICAs krav.