Våra kundlöften är dina garantier.

Våra kundlöften är dina garantier.

Hos oss ska du kunna hitta god mat av hög kvalitet och till rätt pris. Därför kan du räkna med detta hos oss:

Färskvarugaranti 200 %

Vi, på ICA Supermarket Grytan Moheda, lovar att ge dig dubbelt tillbaka om maten inte håller måttet! Färskvarugarantin gäller för alla våra färskvaror, såsom frukt & grönt, kött, fisk, fågel, ost, bröd och mejerivaror. Ta med varan inom skälig tid, kvittot och eventuell förpackning till butiken så hjälper vi dig. Garantin gäller endast varor du betalat för, alltså inte varor med bristande kvalitet som du hittat i butiken. Har du köpt en vara med nedsatt pris p.g.a. kort hållbarhetsdatum ersätts du med varans pris och inte det dubbla. Viktigt att nämna är att vår färskvarugaranti givetvis inte påverkar de rättigheter du som kund har enligt lag.

 

Prisgaranti

På ICA Supermarket Grytan Moheda lovar vi att ge dig 25 kronor samt mellanskillnaden om du hittar en vara där priset i kassan är högre än det som står i hyllan ute i butiken. Garantin gäller alla varor i butiken och en gång per köpt vara. Däremot gäller inte prisgarantin om du upptäcker ett felaktigt pris innan du köpt varan. Vår prisgaranti påverkar givetvis inte de rättigheter du som kund har enligt lag. 


kvalitetcertifierad

Kvalitetscertifiering

Vi, på ICA Supermarket Grytan Moheda, lovar att följa branschstandarden för säker mat i din butik. 


Grön el

På ICA Supermarket Grytan Moheda lovar vi att endast köpa förnybar grön el från vatten och sol från våra trakter.
 
Vårt engagemang