Kundvillkor

ICA Nära Höviksnäs

47170 HÖVIKSNÄS

Besöksadress
Höviksnäsvägen 2
Telefon
0304-661630
E-post
camilla.busck@nara.ica.se
Org. nr.
5565557948
Momsreg. nr.
SE556555794801

ICAs veckomejl, nyhetsmejl och SMS är en prenumerationstjänst (”Tjänsten”) som du ingår med ICA Sverige AB (”ICA”) och/eller ICA Butik (”ICA Butik”). Det innebär att du när du registrerat dina uppgifter på ica.se och accepterat dessa villkor blir prenumerationskund hos ICA och/eller den ICA Butik du valt.

Genom att godkänna dessa villkor intygar du också att de uppgifter som du lämnat är korrekta och kontinuerligt uppdaterade. Detta för att ICA och ICA Butiken ska kunna fullgöra sina åtaganden mot dig som kund. ICA och/eller ICA Butiken ansvarar inte för konsekvenser till följd av felaktiga eller inaktuella kunduppgifter.  För ändring av personuppgifter såsom e-postadress, mobilnummer och telefonnummer gå in på ”Mina sidor” via länken som finns med i varje mejlutskick. 

1. Villkor för att prenumerera på kundunik marknadsföring via e-media

Du måste vara 18 år för att kunna ta del av Tjänsten.

2. Utskicksfrekvens

  •     Veckomejl skickas en gång per vecka med fast utskicksdag.
  •     Nyhetsmejl har inget fast leveransschema.
  •     SMS från butik har inget fast leveransschema.

3. Kontaktuppgifter

Har du frågor eller synpunkter gällande din prenumeration kan du vända dig till ICA Kundkontakten, via tel 020-83 33 33 eller via e-post Kundkontakt@ica.se. 

4. Samtycke

Genom att acceptera Tjänsten samtycker du till att bolag inom ICA Gruppen AB-koncernen, deras samarbetspartners och vald ICA Butik skickar information och marknadsföring till mig via e-post, sms, annan digital media och/eller med post. Du kan skriftligen anmäla till ICA, 504 82 BORÅS, telefon 033-47 47 90 om du motsätter dig behandling som rör direktmarknadsföring. Du kan även ändra inställningarna för direktmarknadsföring på ”Mina sidor” på ica.se. 

5. Personuppgifter

Dina personuppgifter är alltid skyddade och ICA värnar om din personliga integritet. ICA är personuppgiftsansvarig för hanteringen av de uppgifter du lämnar på ica.se. De kommer att behandlas för riktad marknadsföring baserad på tidigare köp eller användning av ICAs digitala kanaler samt för att lämna information om ICA verksamhetens och utvalda samarbetspartners varor och tjänster. Informationen kan komma att användas för att kundanpassa varor och tjänster, såsom för marknads-/kundanalyser, affärsuppföljning och affärs- och metodutveckling m.m.

Personuppgifterna kommer varken att säljas eller överföras till någon utanför ICA Gruppen AB-koncernen eller vald ICA Butik förutom för behandling för ICAs och ICA Butiks räkning, t ex för tryckning, distribution, marknads- och kundanalyser, affärsutveckling eller administrativa ändamål, av bolag med verksamhet såväl inom som utom EU och EES området, eller vad som annars framgår av lag. ICA Butik är personuppgiftsansvarig för behandling av kunduppgifter som överförs till aktuell ICA Butik.

Personuppgifter sparas under den tid kunden har en pågående användarrelation och 24 månader efter det att ICA senast registrerade en personuppgift om dig eller så länge som lag eller andra föreskrifter fordrar att personuppgifterna sparas.

Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas och att få personuppgifter som behandlas på felaktigt sätt, rättade, blockerade eller utplånade. Vid frågor om ICAs eller ICA Butikens hantering av personuppgifter  kontakta personuppgiftsombud@ica.se alternativt kontakta personuppgiftsombudet på telefon 08-561 500 00.

6. Uppsägning

Du har alltid rätt att avsluta din prenumeration genom att registrera detta här. Länk till sidan för att avsluta prenumerationen skickas med i samtliga mejlutskick.

  • Prenumeration på SMS avslutas genom att registrera detta här  eller skicka stopp till angivet nummer i utskickat SMS.
  • Avanmälan måste göras minst 3 dagar före utskicksdag.
  • Avanmälan mindre än tre dagar före utskicksdag innebär utskick av ett veckomejl till innan avregistreringen träder ikraft.

7. Ändring av villkor eller tjänstens innehåll

Vi förbehåller oss rätten att ändra i dessa villkor eller tjänstens innehåll, detta ska i så fall meddelas dig en (1) månad i förväg via e-post på den adress du angivit.