Länkar

rapsfält

Länkar

Ett av ICAs stora mål är att vara en positiv kraft i samhället. Att söka många olika typer av samarbeten där till exempel sponsring ingår känns därför helt naturligt. I praktiken betyder det att våra sponsringssamarbeten har fokus på mat och hälsa, socialt ansvarstagande, miljö eller hållbar utveckling. Här nedan ser du några av de organisationer vi samarbetar med:


krav

KRAV-märket - www.krav.se

visar bland annat att produktionen sker utan kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel, att djur behandlas väl och får vistas ute i det fria samt att inga genmodifierade organismer får förekomma i produktionen.

 

bokforlag

ICA Bokförlag - www.icabokforlag.se

är ett av Sveriges största fackboksförlag med bred utgivning av praktiska handböcker inom ett stort antal ämnesområden. Sortimentet består av ca 450 titlar.

 

bris

BRIS - www.bris.se

är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa och är en länk mellan barn, vuxna och samhälle.

 

celiakiforbundet

Allergiinformation - www.celiaki.se

Svenska Celiakiförbundet är en intresseorganisation för dem som inte tål gluten, laktos, mjölkprotein eller sojaprotein. Organisationen är ingen myndighet och är oberoende av livsmedelsproducenter.

 

cancerfonden

Cancerfonden - www.cancerfonden.se

är en ideell organisation med uppgift att samla in och fördela pengar till cancerforskning, informera om cancer och ge stöd till verksamheter som på olika sätt bidrar till förbättringar inom vård och behandling.