Vårt engagemang:
Orka för Ångermanland

Mangfald2_Toppbild_Undersida_700x283px

Vårt engagemang:
Orka för Ångermanland

Vi kommer tillsammans med MODO Hockey och 25 andra ICA-butiker i regionen peppa ungdomar i sjunde klass att orka mer både i skolan och på fritiden genom bra mat och motion.

Hur kommer det genomföras?

Vårt engagemang Orka för Ångermanland handlar om att bidra till en levande region med barn och ungdomar som mår bra fysiskt och psykiskt och som helt enkelt orkar mer. Vi är 26 ICA-butiker i Ångermanland som tillsammans med MODO Hockey vill få ungdomar i årskurs 7 att röra på sig mer och genomföra Skolklassikern.

Skolklassikern är en hälsoaktivitet som handlar om att klassen tillsammans ska genomföra de sträckor som ingår i de traditionella motionsloppen inom En Svensk Klassiker. För att peppa igång ungdomarna inför Skolklassikern kommer vi den 20:e februari att bjuda ungdomarna på en heldag på Fjällräven Center med hockeymatch, mellanmål, en rundvandring i arenan och hockeymuseet samt en träff med spelarna innan matchen.

Målet med vårt engagemang är att få fler i rörelse och att öka medvetenheten om hälsa kopplat till träning och kost, genom att eleverna får delta i aktiviteter och inspirerande föreläsningar om träning och hälsa. De klasser som deltar kommer också att få besök av MODOs spelare under läsåret för en föreläsning om träning, hälsa och lagspel. Vi har valt att engagera oss i detta eftersom en del undersökningar visar att barn och ungdomar rör på sig allt mindre och mår allt sämre. Enligt Folkhälsomyndigheten når få skolelever i Sverige upp till WHO:s rekommenderade dos av fysisk aktivitet samt att svenska grundskoleelever har minst schemalagd idrott i Norden. Vi riktar oss mot sjundeklassare eftersom det är i den åldern som många ungdomar slutar eller drar ner på sina idrottsaktiviteter. Därför ser vi en möjlighet att genom vårt engagemang påverka till en förändring och inspirera till en nystart kring mat och motion på ett roligt sätt som skapar gemenskap.

 

banner_ica100