Vi stöttar Göteborgs Stadsmission!

Vi stöttar Göteborgs Stadsmission!

Vi stöttar Göteborgs Stadsmission!

I Göteborg lever allt för många familjer i fattigdom. Det vill vi vara med och ändra på. Därför stöttar vi Göteborgs Stadsmissions arbete med att dela ut mat, kläder och hygienartiklar samt att ordna mötesplatser för gemenskap och stöd. På det här sättet tar vi ett samhällsansvar och är med och skapar en möjlighet till förändring. Om du vill veta mer, gå in på www.stadsmissionen.org

Vill du veta mer om oss?

Följ oss gärna för att få en inblick i våra verksamheter och för att lära dig mer om de sociala utmaningar vi möter i Göteborg.

 

Hemsida: www.stadsmissionen.org

LinkedIn: www.linkedin.com/company/g-teborgs-stadsmission/

Facebook: www.facebook.com/GbgStadsmission/

Instagram: @GbgStadsmission