Den gamla butiken på Karlsfors 1923
Vår historia

Allt startade 1855

På gården Elgtån i Sillerud 5 december anno 1855. Där och då startade Anders Olsson det som idag är ICA Sillerud. Det var i princip runt de här årtalen i mitten på 1800-talet som det först blev tillåtet att bedriva kommersiell handel utanför stora städer. Det hade dessförinnan faktiskt varit olagligt att driva privata butiker på landsbygd och bara förbehållet städer.


Butiken gick i arv och drevs sedan vidare av sonen Axel Andersson,som  i början på 1920 talet nysatsade, utökade verksamheten och flyttade butiken 500 meter ner till platsen Furnäs precis bredvid sjön Östra Silen. Efter Axel tog hans son Tor över butiken, som också satsade och utvecklade verksamheten igen.

 År 1898 startade min morfarsfar (Nils Fredrik Forsby) sin butiksrörelse som han ganska snart kompletterade med ombudstjänster, posttjänster, taxirörelse mm.mm. Butiken byggde han på gården Karlsfors som han köpte och som under lång tid hade varit navet i Sillerud, med kraftstation, mejeri, bruk ,smedja, och kvarn. Efter Nils Fredrik tog min morfars bror Folke Forsby över rörelsen och drev den till 1969. 

1959 övertogs rörelsen på Furnäs, som nu vuxit till en riktigt stor butik med allt från byggmaterial till kläder av Fritz Gunnarsson, som i sin tur också förvärvade min släktbutik på Karlsfors 1969 och slog ihop de bägge butikerna till en, han valde att flytta hela rörelsen till Karlsfors, för att komma lite mer centralt.Ett val som inte var helt lätt, då butikslokalen på Karlsfors bara var hälften så stor som butiken på Furnäs, men det mer centrala läget avgjorde. Butiken på Karlsfors hade nu blivit en riktigt stabil rörelse och innehöll förutom ICA butiken även  BP-bensinstation och foderstation för Lantmännen.

Jag själv övertog butiken av den förre handlaren Fritz Gunnarsson 1988 och passade då på att bygga  nya lokaler, i Svensbyn mitt i Sillerud. Det är med andra ord det fjärde stället som det gamla företaget nu ligger på.  Vi har naturligtvis varit med på hela ICA-resan ända sedan starten både via ICA centralt men också via underleverantörer som sedan  gick opp i ICA-rörelsen, exempelvis Johnson & Lind i Åmål.

Bensinstation har vi alltid varit ända sedan Furnästiden, och vi har hunnit med att sedan starten representra följande märken.
Esso - BP - Bilisten/ Shell  - Uno-X- NorskHydro  och idag tillhör vi  Din-X 
Det beror naturligvis på grund av ett antal sammanslagningar och uppköp.

Vi har funnits som företag i över 160 år och jag ser det framförallt som ett bevis på hur viktig en landsbygdsbutik är för sin hembygd om den ska leva. Det är viktigt att se framåt ,men för att göra det är det lika viktigt att komma ihåg sin historia. De gamla affärslokalerna på Furnäs  finns fortfarande kvar och vi brukar tillsammans med dagens ägare (barnbarnsbarnbarnbarn till Anders O!!)  öppna upp dem en gång per år, i en riktigt nostalgisk tillbakablic

Jag brukar fomulera det som "160 år i Sillerudsbornas tjänst"
Och det  känns ganska skönt.

För utan er kunder hade vi inte funnits så länge


Rikard Ohlin