Händer i butiken

personal

Händer i butiken

Ny Service på L@ndet

Ica Sillerud är med i ett testprojekt tillsammans med Näringsdepartementet
Årjängs Kommun och Länsstyrelsen i Värmland som går ut på att prova
nya tekniska lösningar för statlig kommunal och lokal service på landsbygden.

Det hela bygger på en helt ny och skräddarsydd dataplattform där man
tex. kan söka bygglov, skriva ut blanketter, beställa biljetter, låna böcker på
biblioteket, mm. Du kan se mer på www.sillerud.se/Servkont/hemsida.htm

/ Rikard Ohlin din ICA Handlare