Mer miljö.

maxi-sydost-hallbarhet-toppbild-700x283-miljo

Mer miljö.

Vi vill göra mer för att göra miljösmarta val enklare. Varje dag arbetar vi med att hitta smartare och snällare lösningar i vår butik. Målet är att spara på de resurser vi har och minska svinnet. Det gör det ännu enklare för dig att göra ett mer hållbart val samtidigt som du får vakna upp till en godare morgondag.

undersida_puff_bild_hallbar_energi_600px

Mer hållbar energi

Tillsammans med tio andra Maxibutiker i Sydost, satsar vi 150 miljoner kronor på energieffektiviseringar i samverkan med energiexperter på Energikontor Sydost och Aktea. Det handlar till exempel om att investera i ny energismart teknik och ta fram drift- och underhållsåtgärder.Som en bonus blir alla dina val i butiken lite mer hållbara.

undersida_puff_bild_matvinn_600px

Mer matvinn

Vi återvinner butikens mat- och restavfall och omvandlar det till klimatsmart biogas. Den används sedan som bränsle till våra stadsbussar. Det är ett bra sätt göra om matsvinn till matvinn.