Vi tänker på ditt hjärta!

hjärtstartare

Vi tänker på ditt hjärta!

På ICA Maxi Stormarknad i Västervik har vi en hjärtstartare placerad i vår kundtjänst och det finns alltid personal i huset som kan sköta den. Utbildning sker kontinuerligt för att vi ska vara så förberedda som möjligt om olyckan är framme.

Varje dag drabbas nästan 30 personer runt om i landet av hjärtstopp. Med hjälp av hjärt och lungräddning och i kombination med användandet av en hjärtstartare ökar chanserna för de drabbade att överleva.

Läs mer på www.hjartstartarregistret.se

www.hjartstartarregistret.se