Under det senaste året har vi planerat för att göra vår butik ännu bättre. Vi har tittat och lyssnat på vad ni – våra kunder – efterfrågar, bland annat med hjälp av vår stora kundundersökning (NKI) som vi gör en gång per år. Resultatet är följande förbättringar:

 • Nytt spännande sortiment i delikatessen. Större utbud av färdigmat,
  varm lunch och manuellt kött.
 • Ny, hela 16 meter lång fisk- och delikatessdisk.
 • Ny, större tårtkyl med ännu mer spännande sortiment!
 • Större sortiment av vegetariskt och veganskt.
 • Större kundytor och bättre framkomlighet på färskvaror, 
  frukt & grönt och mejeri.
 • Anpassad varuplacering på kolonial för att göra det lättare att hitta.
 • Nya frysdiskar som är ergonomiskt mycket bättre för dig som kund,
  och även för oss i personalen.
 • Nya energieffektiva kyldiskar på färskvaror, frukt & grönt och frysavdelningen.
 • Vi satsar på all personal genom vidareutbildningar! 

Alla nya kylar och frysar innebär att vi kan sänka vår energiförbrukning och
miljöpåverkan med över 40%. 

Välkommen till butiken!