Sponsringspolicy

Sponsringspolicy

All sponsring skall vara laglig, anständig och omdömesgill.

"ICA Maxi, Värmdö är en stor sponsor av ungdomsidrott – och bygger sitt engagemang på en tydlig policy. Villkoret: Inga elitsatsningar eller toppningar av lag.
– Ungdomar ska må bra av idrott. Jag vill bidra till sunda värderingar och en bra samhällsutveckling, säger handlaren Pelle Paulsson."

Källa: icanyheter

Klicka här för att läsa artikeln om oss i icanyheter!

Riktlinjer för sponsring

Vi, ICA Maxi Värmdö, vill vara engagerade i viktiga sociala frågor genom att vara en aktiv och långsiktig samarbetspartner och sponsor med inriktning på breda samhällsgrupper och föreningar som står för breddverksamhet för barn och ungdomar.

Sponsringen skall enbart ske i samarbete med organisationer med engagemang i barn och ungdomar som bedriver breddverksamhet på vår lokala marknad Värmdö med omnejd. Vi stödjer sponsring med fokus på hälsa, socialt ansvarstagande, miljö och livsstil. 

ICA Maxi Värmdö sponsrar enbart de klubbar som har en väl uppbyggd barn- och ungdomsverksamhet med tydliga värderingar. Värderingar som ICA Maxi Värmdö och föreningen skall ha gemensamt är kortfattat:

Föreningen är en breddförening. Inom barnverksamheten (barn upp till och med 12 år) får elitsatsning, akademiverksamhet etc inte bedrivas. Fast segmentering av barn i grupper efter kunskapskapsnivå får heller inte förekomma och man ”toppar” inte lag, vare sig i form av uttagningar till matcher eller under matcher genom att låta olika spelare spela olika mycket. Nivåanpassning skall användas varsamt och primärt inom ungdomsverksamheten (över 12 år). Alla skall vara välkomna. Alla som tränar får delta i tävlingar/matcher oavsett vilken nivå man tillhör.

Värderingar som innebär att skolarbete, läxläsning, sunda matvanor och kunskap om näringslära prioriteras och kopplas till sportsliga prestationer är också viktiga.

ICA Maxi Värmdö är en aktiv samarbetspartner, i samband med att sponsringen förankras med föreningens medlemmar vill vi också berätta om våra värdegrunder samt att vi kommer att agera ifall föreningar inte lever upp till sina värdegrunder.

Föreningar som vill samarbeta med oss skall visa upp dokumentation som skriftligen stödjer våra gemensamma värderingar, hur föreningens organisation ser ut samt hur föreningens process ser ut för uppföljning av värderingarna.