Vi kan många språk

kampanjyta-sundsvall

Vi kan många språk

Vi har rekryterat personal för att ha en bred representation sedan flera år tillbaka. Inte bara utifrån vilket land vår personal kommer ifrån utan också för att vi vill ha variation i ålder och kön i vår arbetsstyrka. Vår butik och våra medarbetare ska helt enkelt spegla hela samhället.

Vårt engagemang: Språkkunskap

I dagsläget talar vi 26 olika språk i vår butik och nu har vi bestämt att vi ska bli ännu bättre på att kommunicera det till alla våra potentiella kunder.

Varför är det viktigt att berätta om er butiks språkkunskap?

Att vi väljer att prata om vår butiks breda språkkunskaper i annonser och på Facebook är för att vi vill berätta för våra kunder att vi på ICA Maxi Birsta speglar hur samhället och Sundsvall ser ut. Vi vill också ta chansen att uppdatera den förlegade bilden av en butiksmedarbetare som inte lärd eller utbildad. Vi vet att det inte är så och att det inte en korrekt bild av verkligheten. Hos oss talar flera av våra medarbetare inte bara ett utan flera andra språk (än svenska)!

Vilket mervärde ger språkkunskaperna era kunder?

Vi hoppas när vi kommunicerar våra språkkunskaper att vi kan nå kunder som kanske inte talar svenska och att de ska känna att vi är en stormarknad för alla i Sundsvall.

Att göra sig förstådd och kunna kommunicera med personal i en matvarubutik ger en känsla av att känna sig hemma, känna sig säker och skapar trygghet. Men många av våra kunder behärskar inte svenska som förstaspråk. Då är vi stolta över att kunna möta våra kunder så att de känner sig trygga hos oss. Vi har utarbetat ett system i butiken där kassörerna vet vilka i butiken som talar vilka språk och vi har märkt att det uppskattas hos våra kunder.

Har butikens språkkunskaper lett till andra saker?

Ja, vi har fått ett bredare sortiment. Våra medarbetare vet vilka produkter som är värda att ta in och det är klart att det är enklare för oss att möta alla kunders önskemål nu. Däremot inte sagt att det inte varit svårt att hitta sortimentet, men vi hoppas kunna bredda vårt sortiment lite grann hela tiden.