Sponsring – Idrott och socialt!

Barn

Sponsring – Idrott och socialt!

För oss är det viktigt att främja det lokala föreningslivet, men också näringslivet såklart.

Lokalt näringsliv

Vi är en stor butik som samtidigt är lokal och privatägd, vilket verkar som garant för de lokala mindre leverantörernas intressen då företagandet och entrepenörskapet inom handeln är en motor för även vår verksamhet. Därför sätter vi stort fokus på att själva aktivt söka upp mindre leverantörer som vi kan hitta någon form av samarbete med. Vi tror definitivt att detta också skapar en roligare butik för våra kunder att handla i.

Sponsring

Vi är aktiva sponsorer till en lång rad ungdomslag i en mängd olika idrotter. Vi försöker sprida vår sponsring till så många idrotter/sporter som möjligt. Sponsring handlar inte bara om sport och idrott utan självklart också aktiviteter för ungdomar och andra grupper i allmänhet. För att nämna några så har vi under detta året engagerat oss i bland annat  Rädda Barnen, Childhood Foundation och Barncancerfonden.

Vi kan mer

Vi har ett mycket väl fungerande samarbetsprojekt med Samhall som går under samlingsnamnet "Vi kan mer". Detta innebär att vi har en uttalad ambition att hitta lämpliga arbetsuppgifter för personer med någon form av handikapp som hindrat dem från att finna givande arbete tidigare.

Då vårt samhälle ständigt förändras är det viktigt för oss att anpassa verksamheten till vår omvärld, ett exempel på detta är att vi nu talar så mycket som 17 språk bland våra medarbetare idag.