Vi sponsrar barn- och ungdomsverksamhet!

Handbollsspelare

Vi sponsrar barn- och ungdomsverksamhet!

Vi på Maxi ICA Stormarknad Skövde är stolta över våra lokala idrottslag och vi tycker att det är viktigt att hjälpa till och lyfta fram våra idrottsföreningar så att barn- och ungdomsverksamheten kan växa och bli ännu bättre.

En av hörnstenarna i ICAs verksamhet är engagemang, alltifrån den enskilde ICA-handlarens sponsring av det lokala knattelaget, till vårt långsiktiga samarbete med stora ideella organisationer. För oss är det viktigt att kunna bidra till samhället på olika sätt. För ICA är det naturligt att bidra till ökad livskvalitet hos både kunder och medarbetare när det gäller mat, motion och välbefinnande.

Vi engagerar oss också i många idrotts- och motionsaktiviteter både lokalt och på riksnivå. När det gäller vår idrottssponsring ställer vi alltid som krav att de lag vi stödjer ska ha en ordentlig barn- och ungdomsverksamhet. 

Vi sammanställer all vår sponsring inför nästkommande år under september månad och vill därför ha in förfrågan om sponsring senast den 1 september.