Vi vill göra mer - för en god morogndag

Vi vill göra mer för en god morgondag. Det är ord vi strävar och lever efter dagligen i vår butik. Och för att kunna göra mer behöver vi vara snälla. I synnerhet mot världen och miljön vi lever i. Så tillsammans med 17 andra Maxibutiker i västra Sverige började vi arbeta mot en bättre framtid. Där vi nu satsar ännu mer på våra fem hållbarhetsområden: Lokalt, Miljö, Hälsa, Mångfald och Kvalité. Något som gör det ännu enklare för dig som kund att göra hållbara och kloka val. För alla kan göra något. Så varför inte göra mer för en god morgondag.