SPONSRINGSPOLICY

SPONSRINGSPOLICY

Vi på ICA Maxi Nynäshamn vill vara till nytta och glädje för alla invånare i Nynäshamns kommun. Det är vi bland annat genom att arbeta med sponsring. Sponsring är också ett sätt att stärka den positiva bilden av oss som företag på den lokala marknaden. Vi vill att många människor skall både uppfatta och uppskatta vår medverkan. All vår sponsring skall vara laglig, anständig och omdömesgill.

Riktlinjer för sponsring

Vi, ICA Maxi Nynäshamn, vill vara engagerade i viktiga sociala frågor genom att vara en aktiv och långsiktig samarbetspartner och sponsor med inriktning på breda samhällsgrupper och föreningar som står för breddverksamhet för barn och ungdomar.

Sponsringen skall enbart ske i samarbete med organisationer med engagemang i barn och ungdomar som bedriver breddverksamhet på vår lokala marknad i Nynäshamn med omnejd. Vi stödjer sponsring med fokus på mat, hälsa, kamratskap, socialt ansvarstagande, miljö och livsstil.

ICA Maxi Nynäshamn sponsrar enbart de föreningar, organisationer och verksamheter som har en väl uppbyggd barn- och ungdomsverksamhet med tydliga värderingar. Värderingar som ICA Maxi Nynäshamn och samarbetspartnern skall ha gemensamt är kortfattat:

 • Samarbetspartnern är en breddförening. Inom barnverksamheten (barn upp till och med 12 år)får elitsatsning, akademiverksamhet etc. inte bedrivas. Alla skall vara välkomna. Alla som tränar får delta i tävlingar/matcher oavsett vilken nivå man tillhör. Fast segmentering av barn i grupper efter kunskapsnivå får heller inte förekomma och man ”toppar” inte lag, vare sig i form av uttagningar till matcher eller under matcher genom att låta olika spelare spela olika mycket. Nivåanpassning skall användas varsamt och primärt inom ungdomsverksamheten (över 12 år).
 • Värderingar som innebär att skolarbete, läxläsning, sunda matvanor och kunskap om näringslära prioriteras och kopplas till sportsliga prestationer är också viktiga.
 • Samarbetspartner som vill samarbeta med oss skall visa upp dokumentation som skriftligen stödjer våra gemensamma värderingar, hur samarbetspartnerns organisation ser ut samt hur samarbetspartnerns process ser ut för uppföljning av värderingarna.
 • Merparten av vårt sponsringsarbete skall stödja och öka möjligheten till fritidsaktiviteter inom kultur och idrott för barn och ungdomar i Nynäshamns kommun. Vi prioriterar breda verksamheter där vi når många människor.

Sponsring ska ske inom vårt geografiska verksamhetsområde och ska ge en motprestation inom någon av följande aspekter:

 • Mötesplats för kunder, anställda och samarbetspartners
 • Uppmärksamhet för vårt varumärke, t.ex. exponering av vår logotype eller företagsnamn
 • Nya affärsmöjligheter
 • Förväntade resultat som går att mäta och följa upp

Vilka/Vad vi sponsrar:

 • Vi sponsrar föreningar, organisationer och verksamheter som är placerade i Nynäshamns kommun och som bedriver en lokalt förankrad verksamhet och har en aktiv barn- och ungdomsverksamhet. Gärna breda verksamheter med många medlemmar
 • ICA Maxi Nynäshamn sponsrar endast elitidrott i begränsad omfattning. Vi vill ha ett nära samarbete och har därför höga krav att samarbetspartnern arbetar aktivt för att skapa en positiv bild av ICA Maxi i Nynäshamn
 • Vi sponsrar med fokus på mat, hälsa, kamratskap socialt ansvarstagande, miljö och livsstil.

Vi sponsrar inte:

 • Enskilda individer och lag
 • Verksamheter med politiska eller religiösa inriktning
 • Riskfyllda verksamheter som vissa motor-, extrema äventyrs- och kampsporter
 • Aktiviteter som kan uppfattas som oetiska eller skada vår miljö
 • Föreningar, grupper eller organisationer vars värden förknippas med diskriminering
 • Organisationer och verksamheter som enbart inriktar sig mot välgörenhet, eftersom detta ej är att betrakta som sponsring

Hur vi sponsrar:

Vårt sponsringsarbete bygger på samarbetsavtal och aktiviteter med tydliga motprestationer. I nära dialog med respektive samarbetspartner definierar vi ett konkret innehåll i sponsringen. Mervärden för oss är – att föreningen, organisationens eller verksamhetens medlemmar handlar hos oss, ser oss som en attraktiv arbetsplats och att vårt varumärke finns med i er marknadsföring.

Exponering:

All sponsring och alla evenemang ska stärka bilden av ICA Maxi Nynäshamn. Exponeringen ska vara koncentrerad, tydlig och kraftfull. Vi vill att människor ska uppfatta och uppskatta vår medverkan.

Hur du söker sponsring:

Stämmer din förening, organisation eller verksamhet in på ovan beskrivning så är ni välkomna att söka sponsringsbidrag hos oss. Vi vill veta vad du ansöker om, hur kommer bidraget att användas, hur ser kopplingen ut till ICA Maxi och hur ges möjligheten till bra exponering av ICA Maxi Nynäshamns varumärke. På vilket sätt kan samarbetet generera konkreta affärer för ICA Maxi Nynäshamn? Hur kommer vårt samarbete utvärderas och följas upp?

Är så fallet så är du välkommen att skicka in en ansökan så kommer vi att kontakta dig.