För oss på ICA Maxi Stormarknad Nacka är miljön väldigt viktig. Därför har vi valt att Svanencertifiera vår butik. Det innebär bland annat att vi erbjuder våra kunder ett brett sortiment av såväl ekologiska som svanenmärkta produkter och att vi i vår drift och i våra rutiner arbetar aktivt för att främja miljön.

Genom att vara Svanencertifierade tar vi ett helhetgrepp om vårt miljöarbete där alla delar av verksamheten granskas för att optimera vårt miljöarbete. Vår Svanencertifiering innebär att vi;

  • Är duktiga på att återvinna och sortera
  • Endast använder förnyelsebar energi
  • Har energieffektiva kylar och frysar
  • Söker att minimera vårt matsvinn
  • Städar alltid med miljömärkta rengöringsmedel
  • Uppmuntrar våra kunders hållbara val
  • Arbetar aktivt med att minska vår energikonsumtion 

Tillsammans med våra kunder vill vi göra ett så bra jobb som möjligt för vår gemensamma miljö. För oss är det en självklarhet att dra vårt strå till stacken till förmån för miljön och hela tiden arbeta för att ständigt förbättra oss.