Frukt och grönt för alla säsonger

Frukt och grönt för alla säsonger

Nu har avdelningen blivit mycket större!

Ingen annanstans i butiken är säsongen lika påtaglig som i frukt och gröntavdelningen.På våren kommer primörerna, under sommaren njuter vi av svenska bär. Hösten är en enda lång skördefest och under vintern fyller vi på c-vitaminförråden med hjälp av citrusfrukter. Vi samarbetar med lokala grossister och odlare där det är möjligt för att resan från odling till butik ska bli så kort som möjligt.

Har du några frågor är du självklart välkommen att kontakta oss!

            PersonalFog2019

 040-660 16 12, 040-660 16 30