Vill du bli en i vårt gäng!?

Vill du bli en i vårt gäng!?

Nedan ser du aktuella tjänster som du kan söka hos oss på Maxi ICA Stormarkand Kungälv. Klicka på respektive länk för att läsa mer och ansöka till tjänsten. Observera att vi inte tar emot några ansökningar per e-post, du ansöker genom att klicka på länken längst ner på sidan för respektive tjänst. Lycka till!


Under våren 2022 deltog alla medarbetare på Maxi Kungälv i ett projekt kring att ta fram och implementera företagets värderingar. Under en process som innefattade enkäter, workshops och möten enades hela personalstyrkan till sist om tre stycken ord som kommer att symbolisera vad vi alla som arbetar på Maxi Kungälv står för:

Välmående Tillsammans tar vi gemensamt ansvar för att vi alla känner trygghet och glädje på jobbet. Vi strävar efter god balans mellan arbete och fritid så att vi alla har en vardag som är hållbar över tid. Vi sätter värde på hälsa och personlig utveckling.

Gemenskap Vi har en stark gemenskap genom att vi visar varandra respekt och omtanke. Varje dag gör vi alla vårt bästa för att ha en bra stämning och ett gott samarbete på vår arbetsplats. Vi värderar tillit och en öppen kommunikation så att alla skall känna sig inkluderade.

Engagemang Det är varje medarbetares engagemang som driver Maxi Kungälv framåt. Genom att vi all tar ansvar och är delaktiga i affärsverksamheten når vi våra mål. Vårt gemensamma arbetssätt är enkelhet och kvalitét. Vårt mod att våga utvecklas möjliggör att vi kommer skapa hållbar kundnöjdhet i Kungälv även i framtiden.

Lediga tjänster just nu