Mer lokalt.

Mer lokalt.

Vi vill göra mer där vi märker skillnaden. Det vill säga här. I trakten du och vi lever i.
Så vi tillsammans får ett levande samhälle där alla mår bra. Därför arbetar vi hårt med att stötta föreningar och noga utvalda lokala matskapare. För att du ska trivas här lika bra som oss.


Det bästa från trakten

Det bästa från trakten där du bor

Vi tror att du är lika stolt över maten här i trakten som vi är. Därför har vi tillsammans med bönderna samlat den bästa lokala maten. Njut av äkthet, omtanke, kunskap och småskaligt skapande som känns på smaken.