White Guide Green är ett första försök att kartlägga Sveriges matbutiker ur ett hållbarhetsperspektiv

White Guide Green är ett första försök att kartlägga Sveriges matbutiker ur ett hållbarhetsperspektiv

Mer grönt, svenskt och ekologiskt, samt större fokus på hållbart fiske, medvetna val av kött, djuromsorg och hälsosamma matvanor är några av de saker som premieras i White Guide Green.

Totalt har drygt 350 butiker i hela Sverige testas, från oktober 2017 till mars 2018. Alla tester för White Guide Green är oanmälda och den första guiden lanserades 30 maj 2018.

Juryn för White Guide Green är opartisk och oberoende, varken dagligvaruhandelns aktörer eller White Guide Greens samarbetspartners har möjlighet att påverka nomineringar och vinnare. Detta gäller samtliga kategorier, även de som presenteras av ett en extern part. 

 

Att ha blivit nominerade i kategorin "Årets hållbara handling" är för oss på ICA Maxi Karlstad en stor ära! Vi tycker att White Guide Green är ett jättebra och häftigt initiativ. Att vara nominerad i Guiden är en stämpel på att vi gör hållbara beslut i vardagen.

 

I kategorin Årets Hållbara Handling nomineras 20 företag, organisationer eller enskilda personer som utmärker sig genom ett konsekvent och tydligt hållbarhetsarbete i både det lilla och det stora. En handling som uppmärksammas kan vara ny eller ha några år på nacken; det viktiga är att den har en potential att utvecklas över tiden och att den når ut till målgruppen. Här premieras innovationshöjd, förmågan att nå ut och utvecklingspotential över tid.

 

Läs mer om White Guide Green på www.whiteguidegreen.se