Vår online-shop har upphört

Vår online-shop har upphört

Vi har nu avslutat vår tillfälliga online-handel men kom ihåg att fortsätta hålla avståndet till dina medmänniskor och stanna hemma om du är sjuk. Är du över 70 år eller tillhör någon annan riskgrupp rekommenderar vi att du ber en god vän, granne eller familjemedlem att handla åt dig.

Ta hand om dig, så ses vi snart igen!