Sponsringspolicy

idrott

Sponsringspolicy

Vi på ICA Maxi Haninge vill vara till nytta och glädje för alla invånare i Haninge kommun. Det är vi bland annat genom att arbeta med sponsring. Sponsring är också ett sätt att stärka den positiva bild om oss som företag på den lokala marknaden. Vi vill att många människor skall både uppfatta och uppskatta vår medverkan.

Merparten av vårt sponsringsarbete skall stödja och öka möjligheten till fritidsaktiviteter inom kultur och idrott för barn och ungdomar i Haninge kommun. Vi prioriterar breda verksamheter där vi når många människor .

Sponsring ska ske inom vårt geografiska verksamhetsområde och ska ge en motprestation inom någon av följande aspekter:

 • Mötesplats för kunder, anställda och samarbetspartners 
 • Uppmärksamhet för vårt varumärke. T.ex. exponering av vår logotype eller företagsnamn 
 • Nya affärsmöjligheter 
 • Resultat som går att mäta och följa upp 

Vilka/Vad vi sponsrar:

 • Vi sponsrar föreningar som är placerade i Haninge kommun och som bedriver en lokalt förankrad verksamhet och har en aktiv barn och ungdomsverksamhet. Gärna breda verksamheter med många medlemmar
 • Maxi sponsrar elitidrott i begränsad omfattning. Vi vill ha ett nära samarbete och har därför höga krav att föreningen arbetar aktivt för att skapa en positiv bild av Maxi Haninge
 • Aktiviteter som främjar idrott och hälsa i kommunen

Vi sponsrar inte:

 • Enskilda individer 
 • Verksamheter med politiska eller religiösa inriktning 
 • Riskfyllda verksamheter som vissa motor-, extrema äventyrs- och kampsporter 
 • Inte heller aktiviteter som kan uppfattas som oetiska eller skada vår miljö
 • Föreningar grupper eller företag vars värden förknippas med diskriminering
 • Organisationer som enbart inriktar sig mot välgörenhet, eftersom detta ej är att betrakta som sponsring

Hur vi sponsrar:

Vårt sponsors arbete bygger på samarbetsavtal och aktiviteter med tydliga motprestationer. I nära dialog med respektive samarbetspartner definierar vi ett konkret innehåll i sponsringen. Mervärden för oss är – att föreningen medlemmar handlar hos oss och att vårt varumärke finns med i er marknadsföring.

Exponering:

All sponsring och alla evenemang ska stärka bilden av ICA Maxi Haninge. Exponeringen ska vara koncentrerad, tydlig och kraftfull. Vi vill att människor ska uppfatta och uppskatta vår medverkan.

Hur du söker sponsring:

Stämmer din förening in på ovan beskrivning så är ni välkomna att söka sponsringsbidrag på länken nedan. Vi vill veta vad du ansöker om, vilken koppling ni ser till ICA Maxi samt på vilket sätt ni kan hjälpa till att marknadsföra Maxi Haninge. Ges möjligheten till bra exponering av ICA Maxis varumärke. På vilket sätt kan samarbetet generera konkreta affärer för ICA Maxi Haninge? Kan vårt samarbete utvärderas och följas upp? Isåfall hur?

Är så fallet så är du välkommen att fylla i en ansökan så kommer vi att kontakta dig.

För att hinna hantera er ansökan behöver vi få den senast fyra veckor innan eventets startdatum.

› Gå vidare till ansökan