#

Söka stöd! Passar vi ihop?

Maxi Haninge vill via Maxihaningefonden vara en god kraft i samhället och göra skillnad på riktigt. Vi vill göra morgondagen bättre för barn och ungdomar i vårt närområde.

Maxihaningefondels fokusområden:

Inriktning mot barn och unga som utövar aktiviteter i grupp

  • Psykisk ohälsa
  • Utanförskap
  • Mer fysisk aktivitet

 

Här kan du kontrollera om din organisations idé faller inom ramen för Maxihaningefondens fokusområden. Resultatet av testet är en riktlinje och inte en garanti för att ditt projekt kommer att få stöd från Maxihaningefonden.

Observera att du måste välja ett av svarsalternativen för att komma vidare till nästa fråga i testet.

 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
Fråga 1 - Företräder du en ideell organisation? Fråga 2 - Går din idé i linje med Maxihaningefondens fokusområden? Fråga 3 - Går det att mäta kvalitativa och kvantitativa resultat? Fråga 4 - Bidrar din projektidé till långsiktig samhällsförändring? Fråga 5 - Bidrar aktiviteten till att barn och ungdomar får en bättre morgondag?

Du har svarat nej på minst en av frågorna.

Du kan fortfarande fylla i en ansökan, men alla kriterier är inte uppfyllda. Vill du läsa mer om kriterierna för att kunna testa din projektidé hos Maxihaningefonden kan du göra det här.