#

Söka stöd! Passar vi ihop?

Maxi Haninge vill via Maxi Haninge-fonden vara en god kraft i samhället och göra skillnad på riktigt. Vi vill göra morgondagen bättre för barn och ungdomar i vårt närområde.

Maxi Haninge-fondels fokusområden:

Inriktning mot barn och unga som utövar aktiviteter i grupp

  • Mer fysisk aktivitet
  • Psykisk ohälsa
  • Utanförskap

 

Här kan du kontrollera om din organisations idé faller inom ramen för Maxi Haninge-fondens fokusområden. Resultatet av testet är en riktlinje och inte en garanti för att ditt projekt kommer att få stöd från Maxi Haninge-fonden.

Observera att du måste välja ett av svarsalternativen för att komma vidare till nästa fråga i testet.

 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
Fråga 1 - Företräder du en ideell organisation? Fråga 2 - Går din idé i linje med Maxihaningefondens fokusområden? Fråga 3 - Går det att mäta kvalitativa och kvantitativa resultat? Fråga 4 - Bidrar din projektidé till långsiktig samhällsförändring? Fråga 5 - Bidrar aktiviteten till att barn och ungdomar får en bättre morgondag?

Du har svarat nej på minst en av frågorna.

Du kan fortfarande fylla i en ansökan, men alla kriterier är inte uppfyllda. Vill du läsa mer om kriterierna för att kunna testa din projektidé hos Maxi Haninge-fonden kan du göra det här.