Partners och projekt

Vi stöttar många goda verksamheter, exempelvis:

  • Vendelsö IK
  • IFK Haninge
  • Vendelsö Scoutkår
  • Vendelsö Gymnastik
  • Haninge konståkning
  • En frisk generation
  • Idrott utan gränser
  • Barnens Ö
  • Mamma United
  • AMP - Haningeterassen

Projekt är åtaganden som bygger på korta avtal, exempelvis årsavtal för sponsring eller att vi gör en insats som har ett tydlig startpunkt och ett tydligt slut, exempelvis genom att stötta en renovering eller liknande. Partners är ideella organisationer och föreningar som vi valt att ha ett djupare samarbete med över en längre tid.