Frågor och svar om Maxihaningefonden

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar. Förhoppningsvis kan du finna svaret på din fråga här. Annars är du givetvis välkommen att kontakta oss med dina frågor eller synpunkter.

Vad gör Maxihaningefonden?

Maxihaningefondens uppdrag är att stödja projekt, idéer och organisationer som gör bestående skillnad i samhället med inriktning på psykisk ohälsa, utanförskap och mer fysisk aktivitet. Allt utifrån grundtanken om att vara en god kraft i lokalsamhället, och det gör vi genom att engagera barn och ungdomar till att utöka aktiviteter i grupp.

Vad stödjer Maxihaningefonden?

Maxihaningefonden samarbetar med och stödjer organisationer som arbetar med att skapa förutsättningar för att förändra i grunden för barn och ungdomar. Några av våra viktigaste uppgifter är att bidra till nya beteenden, välmående, inspirera och engagera flera.

Vem kan ansöka om stöd från Maxihaningefonden?

MHF arbetar främst uppsökande med långvariga partnerskap. För projektverksamheten är icke vinstdrivande organisationer, som varit verksamma i minst två år, välkomna att testa sina projektidéer. Stöd ges inte till:

  • Partipolitiska eller religiösa insatser eller organisationer
  • Verksamheter som ingår i offentlig sektor
  • Vinstdrivande projekt eller organisationer
  • Privatpersoner
  • Utpräglade elitsatningar

Hur finansieras Maxihaningefonden?

Finansiering av fondens verksamhet bygger på gåvor från ägarbolaget bakom Ica Maxi Haninge eller insamlingar initierade av andra till förmån MHF eller för direkta ändamål som fondens styrelse beslutat stödja.

Vad är Maxihaningefonden?

Maxihaningefonden har bildats för att förstärka det samhällsengagemang som är en viktig del för ICA Maxi Haninge, men också för att lyfta ICA Maxi Haninges samhällsengagemang till nästa nivå.

Vi vill fortsätta bidra till att göra positiv skillnad i samhället och skapa möjligheter att stötta samhällsviktiga projekt och partnerskap.

Maxihaningefonden vill vara en god kraft i lokalsamhället, och det gör vi genom att engagera barn och ungdomar till att utöva aktiveter i grupp inom ramen för våra fokusområden:

  • Psykisk ohälsa
  • Utanförskap
  • Mer fysisk aktivitet

Maxihaningefonden är med och skapar förutsättningar för att förändra i grunden. Några av våra viktigaste uppgifter är att bidra till nya beteenden, inspirera och engagera flera. Vi tror på samarbete – ju fler vi är som bidrar till positiv förändring, desto snabbare når vi den.