Handla med hänsyn för en tryggare butik!

Vill du veta hur många som är i vår butik just nu? Se här!

Allmäna råd för allas trivsel:

  • Håll avstånd
  • Tvätta händerna & använd handsprit
  • Använd gärna munskydd
  • Handla om möjligt ensam
  • Handla om möjligt på lugnare tider
  • Våra entrévärdar slussar in vid behov