Energiförbättringsåtgärder

Energiförbättringsåtgärder

Vi köper enbart förnyelsebar energi från vind- vatten- och solkraft. Vi jobbar med ständiga energiförbättringsåtgärder då det gäller värmeåtervinning och att minimera kyldiskarnas energibehov, styrning av belysning och ventilation.

Vad händer med vårt avfall? 

Vårt matsvinn blir biogas.

Wellpapp återvinns och blir ny wellpapp eller andra grövre pappersprodukter.

Trä flisas och används som bränsle vid energiutvinning och fjärrvärmeproduktion

Plast används som råvara för tillverkning av nya plastprodukter, till exempel bärkassar, sopsäckar, lastpallar. Om plasten är förorenad så bränns den och blir energi.

Metall sorteras och går som råvaror till smältverk blir till nya produkter. 

Papper skickas till ett pappersbruk där det blir pappersmassa, hygienpapper och kartong .

Brännbart körs till ett värmeverk där det används som bränsle vid energiproduktion

Glaset blir nytt glas men används även i betong eller som ny råvara till glasull (isolering).