Mer lokalt.

Mer lokalt.

Vi vill göra mer där vi märker skillnaden. Det vill säga här. I trakten du och vi lever i.
Så vi tillsammans får ett levande samhälle där alla mår bra. Därför arbetar vi hårt med att stötta föreningar och noga utvalda lokala matskapare. För att du ska trivas här lika bra som oss.


Det bästa från trakten

Det bästa från trakten där du bor

Vi tror att du är lika stolt över maten här i trakten som vi är. Därför har vi tillsammans med bönderna samlat den bästa lokala maten. Njut av äkthet, omtanke, kunskap och småskaligt skapande som känns på smaken.

Giving People

Giving People

Vi stödjer Giving People och tillsammans hjälper vi ekonomiskt utsatta barn i Göteborg. Giving People är en organisation som arbetar för att hjälpa barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet. De ger akut hjälp i form av mat, blöjor, barnkläder och andra viktiga förnödenheter. Organisationen har sedan starten i september 2013 förmedlat ett stort antal matkassar, kläder och hygienartiklar till över 15.000 barnfamiljer över hela Sverige.

› Läs gärna mer på givingpeople.se

Handla för andra

Handla för andra

Vi har sedan långt tillbaka samarbetat med Handla för andra. Handla för Andra är ett sätt att samla in matvaror, hygienartiklar etc. som vi sedan ges vidare till människor i utsatthet som söker stöd i kyrkan. Samtidigt ger vi en möjlighet till ”vanliga lördagshandlare” att få vara med och bidra och visa att vi vill göra skillnad för de i utsatthet, och många är glada att få vara med och bidra på ett konkret sätt till vår stad.

Faktum

Faktum

Faktum är Götalands gatutidning. Försäljarna köper tidningen för 40 kronor, säljer den för 80 och behåller mellanskillnaden. Att sälja Faktum är ett jobb, inte välgörenhet. När hemlösheten och det sociala utanförskapet är utrotat i Sverige har Faktum lovat att lägga ner. Fram till dess kommer de att fortsätta bilda opinion för ett gatuliv utan sociala klyftor och erbjuda sysselsättning för människor utan bostad och/eller jobb. Vi delar helhjärtat Faktums strävan för ett Sverige för alla. Därför är vi företagsprenumeranter.

› Läs gärna mer på faktum.se

Narkotikapolisföreningen

Svenska Narkotikapolisföreningen

Föreningens syfte är att främja sådan utbildning och forskning inom narkotikabekämpningens område som är till nytta för rättsväsendets verksamhet. Vi bidrar till Mölndals högstadieskolors nya informationsmaterial i narkotika & dopingfrågor. Projektet är en mycket viktig del av vårt och skolornas förebyggande arbete och materialet revideras årligen i samråd med skolsköterskor, rektorer och speciallärare i ämnet.

› Läs gärna mer på snpf.org

Ronald McDonald Hus

Husmiddagar på Ronald McDonald Hus

På Ronald McDonald Hus i Göteborg bor 41 familjer vars barn drabbats av svår sjukdom. Dessa familjer kommer långt härifrån och har blivit remitterade till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus för att barnen ska få rätt specialistsjukvård. Ett ständigt dilemma för dessa familjer är mat. Mitt i kaoset, sorgen och oron blir det en prövning att planera, handla och laga mat. För att underlätta och för att ge våra familjer en liten guldkant i tillvaron serveras regelbundet så kallade husmiddagar som vi är med och sponsrar.

Svenska Kyrkan

Julmat och julklappar till behövande

I samarbete med Svenska Kyrkan så hoppas vi varje Jul kunna bidra med julgjädje i form av julmat och julklappar till utsatta barnfamiljer i Göteborg.

Göteborgs Kyrkliga Stadsmission

Göteborgs Kyrkliga Stadsmission

I vårt arbete med att minimera svinnet så mycket som möjligt så skänker vi bröd och tårtor till Stadsmissionen i Göteborg.