Vårt engagemang: Gefle IF Ungdom

halsa_bild2_700x283

Vårt engagemang: Gefle IF Ungdom

Skapa förutsättningar och samhörighet…

För oss är det alltid viktigt att våra samarbeten och engagemang innehar en mångfald. Och vi pratar tyvärr för lite om hur ojämnlikt det är på många håll inom idrottsrörelsen idag. Till exempel tycker vi att alla som vill ska kunna gå i sin klubbs overall. Det är viktigt för att känna en samhörighet med kompisar, sitt lag och att vara en del av något. Tyvärr har inte alla samma förutsättningar för att känna den delaktigheten.

Varför stöttar vi Gefle IFs ungdomslag?

Gefle IF är den absolut största föreningen för ungdomar i Gävle och vi har samarbetat länge. De är riktigt bra på integration och fångar snabbt upp nyanlända ungdomar och barn och hjälper dom in i nya sammanhang. Från och med 2015 flyttade vi lite pengar från vår stöttning av A-laget till ungdomslagen och subventionerar alla barn- och ungdomslags tävlingsoveraller. När vi hörde att alla barn inte har möjlighet att köpa klubboverallen så kom den här lösningen som man säger automatiskt.

Brynäs IF Värdegrund:

Alla människors lika värde oavsett kön, ålder, hudfärg, religion, sexuell läggning, funktionshinder och etnisk bakgrund. Vi tar avstånd mot våld, kränkande behandling, droger och dopning. Vi stödjer varandra i föreningen. Vi uppträder respektfullt och värdigt mot motståndarnas ledare, spelare och mot domare.

 

banner_ica100